eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2068

NGC 2068
Objekt NGC 2068 je umístěn přesně ve středu obrazu.

M78, NGC2068 - mlhovina v souhvězdí Orionis
Typ: RN -
Úhlové rozměry: 8.00'x6.0'
velikosti: B=8.0m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h46m45s; Dec= 0°4'48"
Vzdálenost od Slunce do NGC 2068: 1.6 tisíc světelných let;
Jiné názvy objektu NGC 2068 : M 78, DG 80

Nedaleko objekty: NGC 2066, NGC 2067, NGC 2069, NGC 2070

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.