eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2066

NGC 2066
Objekt NGC 2066 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2066 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.70'
velikosti: V=13.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h37m43.2s; Dec= -70°10'0"
Jiné názvy objektu NGC 2066 : ESO 57-SC3

Nedaleko objekty: NGC 2064, NGC 2065, NGC 2067, NGC 2068

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.