eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2066

NGC 2066
Voorwerp NGC 2066 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2066 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.70'
omvang: V=13.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h37m43.2s; Dec= -70°10'0"
Andere namen van het object NGC 2066 : ESO 57-SC3

Objecten in de buurt: NGC 2064, NGC 2065, NGC 2067, NGC 2068

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.