eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2066

NGC 2066
Obiekt NGC 2066 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2066 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.70'
Wielkość gwiazd: V=13.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h37m43.2s; Dec= -70°10'0"
Inne nazwy obiektów NGC 2066 : ESO 57-SC3

Sąsiadujące obiekty: NGC 2064, NGC 2065, NGC 2067, NGC 2068

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.