eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2065

NGC 2065
Obiekt NGC 2065 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2065 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 2.60'
Wielkość gwiazd: V=11.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h37m38.5s; Dec= -70°14'12"
Inne nazwy obiektów NGC 2065 : ESO 57-SC2

Sąsiadujące obiekty: NGC 2063, NGC 2064, NGC 2066, NGC 2067

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.