eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2067

NGC 2067
Obiekt NGC 2067 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2067 - mgławica w konstelacji Orion
Тип: RN -
Wymiary kątowe: 8.00'x3.0'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h46m32s; Dec= 0°7'54"
Inne nazwy obiektów NGC 2067 : DG 79, part of M 78

Sąsiadujące obiekty: NGC 2065, NGC 2066, NGC 2068, NGC 2069

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.