eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2067

NGC 2067
objekt NGC 2067 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2067 - tåke i stjernebildet Orionis
Typen: RN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 8.00'x3.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t46m32s; Dec= 0°7'54"
Andre objektnavn NGC 2067 : DG 79, part of M 78

Naboobjekter: NGC 2065, NGC 2066, NGC 2068, NGC 2069

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.