eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2067

NGC 2067
Voorwerp NGC 2067 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2067 - nevelvlek in het sterrenbeeld Orionis
Type: RN -
De hoekige afmetingen: 8.00'x3.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h46m32s; Dec= 0°7'54"
Andere namen van het object NGC 2067 : DG 79, part of M 78

Objecten in de buurt: NGC 2065, NGC 2066, NGC 2068, NGC 2069

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.