eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2069

NGC 2069
Voorwerp NGC 2069 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2069 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h38m40s; Dec= -69°0'18"
Andere namen van het object NGC 2069 : ESO 57-EN7, part of N 2070

Objecten in de buurt: NGC 2067, NGC 2068, NGC 2070, NGC 2071

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.