eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2070

NGC 2070
Voorwerp NGC 2070 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2070 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
De hoekige afmetingen: 30.00'x20.0'
omvang: B=5.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h38m42.5s; Dec= -69°6'3"
Andere namen van het object NGC 2070 : ESO 57-EN6, Tarantula nebula (30 Dor)

Objecten in de buurt: NGC 2068, NGC 2069, NGC 2071, NGC 2072

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.