eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2070

NGC 2070
objekt NGC 2070 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2070 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 30.00'x20.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=5.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t38m42.5s; Dec= -69°6'3"
Andre objektnavn NGC 2070 : ESO 57-EN6, Tarantula nebula (30 Dor)

Naboobjekter: NGC 2068, NGC 2069, NGC 2071, NGC 2072

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.