eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2069

NGC 2069
objekt NGC 2069 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2069 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t38m40s; Dec= -69°0'18"
Andre objektnavn NGC 2069 : ESO 57-EN7, part of N 2070

Naboobjekter: NGC 2067, NGC 2068, NGC 2070, NGC 2071

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.