eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2069

NGC 2069
Objekt NGC 2069 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2069 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h38m40s; Dec= -69°0'18"
Övriga namn på objektet NGC 2069 : ESO 57-EN7, part of N 2070

Närliggande objekt: NGC 2067, NGC 2068, NGC 2070, NGC 2071

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.