eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2067

NGC 2067
Objekt NGC 2067 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2067 - nebulosa i stjärnbild Orionis
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 8.00'x3.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h46m32s; Dec= 0°7'54"
Övriga namn på objektet NGC 2067 : DG 79, part of M 78

Närliggande objekt: NGC 2065, NGC 2066, NGC 2068, NGC 2069

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.