eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2070

NGC 2070
Objekt NGC 2070 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2070 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Vinkeldimensionerna: 30.00'x20.0'
magnitud: B=5.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h38m42.5s; Dec= -69°6'3"
Övriga namn på objektet NGC 2070 : ESO 57-EN6, Tarantula nebula (30 Dor)

Närliggande objekt: NGC 2068, NGC 2069, NGC 2071, NGC 2072

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.