eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2072

NGC 2072
Objekt NGC 2072 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2072 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.30'
magnitud: V=13.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h38m24.5s; Dec= -70°14'3"
Övriga namn på objektet NGC 2072 : ESO 57-SC4

Närliggande objekt: NGC 2070, NGC 2071, NGC 2073, NGC 2074

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.