eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2072

NGC 2072
Obiekt NGC 2072 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2072 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.30'
Wielkość gwiazd: V=13.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h38m24.5s; Dec= -70°14'3"
Inne nazwy obiektów NGC 2072 : ESO 57-SC4

Sąsiadujące obiekty: NGC 2070, NGC 2071, NGC 2073, NGC 2074

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.