eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2072

NGC 2072
objekt NGC 2072 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2072 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t38m24.5s; Dec= -70°14'3"
Andre objektnavn NGC 2072 : ESO 57-SC4

Naboobjekter: NGC 2070, NGC 2071, NGC 2073, NGC 2074

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.