eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2074

NGC 2074
objekt NGC 2074 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2074 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Tilsynelatende størrelsesklasse: B=8.5m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t39m3.6s; Dec= -69°29'53"
Andre objektnavn NGC 2074 : ESO 57-EN8, in LMC, part of N 2070

Naboobjekter: NGC 2072, NGC 2073, NGC 2075, NGC 2076

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.