eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2074

NGC 2074
Voorwerp NGC 2074 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2074 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
omvang: B=8.5m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h39m3.6s; Dec= -69°29'53"
Andere namen van het object NGC 2074 : ESO 57-EN8, in LMC, part of N 2070

Objecten in de buurt: NGC 2072, NGC 2073, NGC 2075, NGC 2076

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.