eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2074

NGC 2074
Objekt NGC 2074 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2074 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
magnitud: B=8.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h39m3.6s; Dec= -69°29'53"
Övriga namn på objektet NGC 2074 : ESO 57-EN8, in LMC, part of N 2070

Närliggande objekt: NGC 2072, NGC 2073, NGC 2075, NGC 2076

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.