eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2073

NGC 2073
Voorwerp NGC 2073 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2073 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leporis
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.50'x1.4'
omvang: V=12.5m; B=13.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h45m53.8s; Dec= -21°59'57"
roodverschuiving (z): 0.009950
De afstand van de zon tot NGC 2073: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 42.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2073 : PGC 17772, ESO 554-31, MCG -4-14-24

Objecten in de buurt: NGC 2071, NGC 2072, NGC 2074, NGC 2075

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.