eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2076

NGC 2076
objekt NGC 2076 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2076 - galakse i stjernebildet Leporis
Typen: S0-a - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.20'x1.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.0m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t46m47.4s; Dec= -16°46'58"
Rødforskyvning (z): 0.007145
Avstand fra solen til NGC 2076: basert på redshiftverdien (z) - 30.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2076 : PGC 17804, MCG -3-15-12, IRAS 05445-1648

Naboobjekter: NGC 2074, NGC 2075, NGC 2077, NGC 2078

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.