eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2077

NGC 2077
objekt NGC 2077 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2077 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 15.00'x15.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t39m36s; Dec= -69°39'26"
Andre objektnavn NGC 2077 : ESO 57-EN9, in LMC

Naboobjekter: NGC 2075, NGC 2076, NGC 2078, NGC 2079

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.