eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2079

NGC 2079
objekt NGC 2079 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2079 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t39m40s; Dec= -69°46'26"
Andre objektnavn NGC 2079 : ESO 57-EN11

Naboobjekter: NGC 2077, NGC 2078, NGC 2080, NGC 2081

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.