eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2079

NGC 2079
Objekt NGC 2079 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2079 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h39m40s; Dec= -69°46'26"
Jiné názvy objektu NGC 2079 : ESO 57-EN11

Nedaleko objekty: NGC 2077, NGC 2078, NGC 2080, NGC 2081

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.