eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2078

NGC 2078
Objekt NGC 2078 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2078 - mlhovina v souhvězdí Doradus
Typ: EN -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h39m39.3s; Dec= -69°44'38"
Jiné názvy objektu NGC 2078 : ESO 57-EN10, in N 2079 group

Nedaleko objekty: NGC 2076, NGC 2077, NGC 2079, NGC 2080

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.