eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2078

NGC 2078
Obiekt NGC 2078 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2078 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h39m39.3s; Dec= -69°44'38"
Inne nazwy obiektów NGC 2078 : ESO 57-EN10, in N 2079 group

Sąsiadujące obiekty: NGC 2076, NGC 2077, NGC 2079, NGC 2080

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.