eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2078

NGC 2078
Objekt NGC 2078 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2078 - nebulosa i stjärnbild Doradus
Typ: EN -
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h39m39.3s; Dec= -69°44'38"
Övriga namn på objektet NGC 2078 : ESO 57-EN10, in N 2079 group

Närliggande objekt: NGC 2076, NGC 2077, NGC 2079, NGC 2080

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.