eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2078

NGC 2078
objekt NGC 2078 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2078 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t39m39.3s; Dec= -69°44'38"
Andre objektnavn NGC 2078 : ESO 57-EN10, in N 2079 group

Naboobjekter: NGC 2076, NGC 2077, NGC 2079, NGC 2080

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.