eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2080

NGC 2080
objekt NGC 2080 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2080 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t39m44.2s; Dec= -69°38'44"
Andre objektnavn NGC 2080 : ESO 57-EN12

Naboobjekter: NGC 2078, NGC 2079, NGC 2081, NGC 2082

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.