eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2070

NGC 2070
Obiekt NGC 2070 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2070 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Wymiary kątowe: 30.00'x20.0'
Wielkość gwiazd: B=5.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h38m42.5s; Dec= -69°6'3"
Inne nazwy obiektów NGC 2070 : ESO 57-EN6, Tarantula nebula (30 Dor)

Sąsiadujące obiekty: NGC 2068, NGC 2069, NGC 2071, NGC 2072

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.