eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2071

NGC 2071
Obiekt NGC 2071 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2071 - mgławica w konstelacji Orion
Тип: RN -
Wymiary kątowe: 7.00'x5.0'
Wielkość gwiazd: B=8.0m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h47m7.2s; Dec= 0°17'39"
Inne nazwy obiektów NGC 2071 : LBN 938

Sąsiadujące obiekty: NGC 2069, NGC 2070, NGC 2072, NGC 2073

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.