eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2069

NGC 2069
Obiekt NGC 2069 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2069 - mgławica w konstelacji Złota Ryba
Тип: EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h38m40s; Dec= -69°0'18"
Inne nazwy obiektów NGC 2069 : ESO 57-EN7, part of N 2070

Sąsiadujące obiekty: NGC 2067, NGC 2068, NGC 2070, NGC 2071

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.