eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2066

NGC 2066
objekt NGC 2066 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2066 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t37m43.2s; Dec= -70°10'0"
Andre objektnavn NGC 2066 : ESO 57-SC3

Naboobjekter: NGC 2064, NGC 2065, NGC 2067, NGC 2068

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.