eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2064

NGC 2064
objekt NGC 2064 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2064 - tåke i stjernebildet Orionis
Typen: RN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.00'x1.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t46m18.4s; Dec= 0°0'21"
Andre objektnavn NGC 2064 : LBN 1627, part of M 78

Naboobjekter: NGC 2062, NGC 2063, NGC 2065, NGC 2066

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.