eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2064

NGC 2064
Voorwerp NGC 2064 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2064 - nevelvlek in het sterrenbeeld Orionis
Type: RN -
De hoekige afmetingen: 1.00'x1.0'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h46m18.4s; Dec= 0°0'21"
Andere namen van het object NGC 2064 : LBN 1627, part of M 78

Objecten in de buurt: NGC 2062, NGC 2063, NGC 2065, NGC 2066

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.