eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2062

NGC 2062
Voorwerp NGC 2062 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2062 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.90'
omvang: V=12.7m; B=13.0m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h40m2.8s; Dec= -66°52'33"
Andere namen van het object NGC 2062 : ESO 86-SC20, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 2060, NGC 2061, NGC 2063, NGC 2064

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.