eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2062

NGC 2062
Objekt NGC 2062 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2062 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.90'
magnitud: V=12.7m; B=13.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h40m2.8s; Dec= -66°52'33"
Övriga namn på objektet NGC 2062 : ESO 86-SC20, in LMC

Närliggande objekt: NGC 2060, NGC 2061, NGC 2063, NGC 2064

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.