eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2064

NGC 2064
Objekt NGC 2064 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2064 - nebulosa i stjärnbild Orionis
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x1.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h46m18.4s; Dec= 0°0'21"
Övriga namn på objektet NGC 2064 : LBN 1627, part of M 78

Närliggande objekt: NGC 2062, NGC 2063, NGC 2065, NGC 2066

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.