eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2064

NGC 2064
Obiekt NGC 2064 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2064 - mgławica w konstelacji Orion
Тип: RN -
Wymiary kątowe: 1.00'x1.0'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h46m18.4s; Dec= 0°0'21"
Inne nazwy obiektów NGC 2064 : LBN 1627, part of M 78

Sąsiadujące obiekty: NGC 2062, NGC 2063, NGC 2065, NGC 2066

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.