eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2065

NGC 2065
Objekt NGC 2065 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2065 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.60'
velikosti: V=11.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h37m38.5s; Dec= -70°14'12"
Jiné názvy objektu NGC 2065 : ESO 57-SC2

Nedaleko objekty: NGC 2063, NGC 2064, NGC 2066, NGC 2067

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.