eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2081

NGC 2081
Obiekt NGC 2081 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2081 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h39m59.5s; Dec= -69°24'21"
Inne nazwy obiektów NGC 2081 : ESO 57-SC13

Sąsiadujące obiekty: NGC 2079, NGC 2080, NGC 2082, NGC 2083

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.