eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2084

NGC 2084
objekt NGC 2084 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2084 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t40m7.1s; Dec= -69°45'34"
Andre objektnavn NGC 2084 : ESO 57-EN15, in N 2079 group

Naboobjekter: NGC 2082, NGC 2083, NGC 2085, NGC 2086

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.