eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2085

NGC 2085
objekt NGC 2085 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2085 - tåke i stjernebildet Doradus
Typen: EN -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t40m9s; Dec= -69°40'24"
Andre objektnavn NGC 2085 : ESO 57-EN16

Naboobjekter: NGC 2083, NGC 2084, NGC 2086, NGC 2087

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.