eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2087

NGC 2087
Objekt NGC 2087 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2087 - galax i stjärnbild Pictoris
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.6m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h44m16.1s; Dec= -55°31'59"
rödförskjutning (z): 0.014910
Avståndet från solen till NGC 2087: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 63.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2087 : PGC 17684, ESO 159-26, IRAS 05433-5533

Närliggande objekt: NGC 2085, NGC 2086, NGC 2088, NGC 2089

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.