eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2088

NGC 2088
objekt NGC 2088 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2088 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.5m; B=12.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t40m59.9s; Dec= -68°27'56"
Andre objektnavn NGC 2088 : ESO 57-SC20, in LMC

Naboobjekter: NGC 2086, NGC 2087, NGC 2089, NGC 2090

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.