eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2088

NGC 2088
Obiekt NGC 2088 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2088 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.70'
Wielkość gwiazd: V=12.5m; B=12.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h40m59.9s; Dec= -68°27'56"
Inne nazwy obiektów NGC 2088 : ESO 57-SC20, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2086, NGC 2087, NGC 2089, NGC 2090

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.