eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2096

NGC 2096
objekt NGC 2096 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2096 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.20'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.3m; B=11.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t42m17.9s; Dec= -68°27'31"
Andre objektnavn NGC 2096 : ESO 57-SC27, in LMC

Naboobjekter: NGC 2094, NGC 2095, NGC 2097, NGC 2098

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.