eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2096

NGC 2096
Obiekt NGC 2096 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2096 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.20'
Wielkość gwiazd: V=11.3m; B=11.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h42m17.9s; Dec= -68°27'31"
Inne nazwy obiektów NGC 2096 : ESO 57-SC27, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 2094, NGC 2095, NGC 2097, NGC 2098

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.